Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Čistota ovzduší se měří i v Písečné

16. března 2016, 09:42

Zajímá vás, jaká je v naší obci kvalita ovzduší v průběhu topné sezóny? Nalézt odpověď na tuto otázku bude nyní mnohem jednodušší. Od začátku letošního roku pracuje v obci měřící stanice, která umí stanovit koncentrace polétavého prachu PM10 v ovzduší v 24 hodinových intervalech. Pevné částice či (pevné) prachové částice (anglicky: particulate matter – PM) jsou drobné částice pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu, které jsou tak malé, že mohou být unášeny vzduchem. Jejich zvýšená koncentrace může způsobovat závažné zdravotní problémy. Stanice je umístěna v našem sportovním areálu a jejím provozovatelem je Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava. Stanice kontinuálně odebírá vzduch, který prochází přes filtry, které jsou po 24 hodinách automaticky měněny. Stanice pracuje se zásobou filtrů na období 14 dnů, následně jsou filtry manuálně odebrány a v laboratoři jsou z filtrů odečítány koncentrace tuhých znečišťujících látek. Výsledky jsou poté v měsíčním cyklu předávány do Informačního systému kvality ovzduší (ISKO, databáze výsledků měření znečištění ovzduší ČR), po uzavření celého měsíce zveřejněny na internetových stránkách ČHMÚ a následně vyhodnoceny podle legislativních pravidel v ročenkách znečištění ovzduší ČR. S naměřenými hodnotami se budeme moci seznámit od cca poloviny letošního roku, kdy dojde k jejich zveřejnění na internetových stránkách ČHMÚ na tomto odkazu - http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/tab_reports/manual/tab_2016_01_1M_CZ.html. Zatím nejsou naměřené hodnoty ze stanice v Písečné zveřejňovány z důvodu krátké doby měření. Ve spolupráci s ČHMÚ budeme naměřené hodnoty zveřejňovat také v našem zpravodaji a na webových stránkách.

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo