Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Koronavirus - COVID-19 souhrnné informace

6. dubna 2020, 08:12 | Aktuální informace k problematice KORONAVIRU - přijatá opatření, doporučení, usnesení Vlády ČR. V přílohách článku naleznete doporučení k chování v karanténě, ke způsobu chování v domácnosti s nakaženým koronavirem, usnesení vlády k nouzovému stavu.

Mimořádná opatření a doporučení, která platí v České republice k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2

 

Mimořádné opatření, kterým vláda po vyhlášení stavu nouze omezila do úterý 24. března na výjimky volný pohyb a pobyt osob, bude kvůli vývoji pandemie koronaviru v České republice rozhodnutím vlády prodlouženo do 11. dubna 2020  do 6.00 hodin ráno.

Vláda přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.

 

Vyzýváme spoluobčany starší 70 let, aby po dobu trvání nouzového stavu nevycházeli mimo svá obydlí. Výjimkou jsou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Pomoc se zajištěním nákupu základních potravin

Obecní úřad Písečná na základě výzvy Krizového štábu Moravskoslezského kraje zřizuje službu občanům spočívající zajištění nákupu dovozu základních potravin do domácnosti.

Služba pomoci se zajištěním nákupu základních potravin se týká osob starších 70 let žijících samostatně, zdravotně ohrožených osob osob, které budou umístěny do karantény nemají současně příbuzné místě bydliště, kteří by potraviny mohli zajišťovat. Nákup bude prováděn max. x týdně, hodnotě 300 Kč a pouze základních potravin. Služba bude zajišťována od středy 18.3.2020 pracovních dnech do doby trvání nouzového stavu důvodu šíření nemoci COVID-19. Oprávněné osoby se mohou ve věci zajištění služby kontaktovat telefonicky na starostu obce Písečná, pana Davida Ćmiela, tel.: 725 146 249.

Aktuální výskyt koronaviru

Aktuální výskyt koronaviru COVID-19 v České republice - stránky Ministerstva zdravotnictví ČR 

 

Aktuálně platná legislativa ČR

 • Omezení pohybu

  • Od 24. března 2020 od 00:00 hod. do 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky:
   • omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkami,
   • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
   • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.
  • Od 19. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa).

  Nákupy seniorů a povinnosti maloobchodů

  • Od 27. března 2020 od 6:00 hod. do 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkami.
  • Větší obchody jsou seniorům nově vymezeny od 8:00 do 10:00 hodin. V obchodech v tento čas mohou nakupovat i lidé s hendikepem a doprovod obou skupin. Menší obchody fungují bez omezení.
  • Prodejny potravin se samoobslužným prodejem musí poskytnout bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

  Opatření v oblasti zdravotnictví

  • Od 28. března 2020 se všem poskytovatelům zdravotních služeb nařizuje zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, s výjimkami.
  • Od 28. března 2020 nařizuje zákaz umožnění přítomnosti třetích osob při porodu s výjimkami.

  Opatření v sociální oblasti

  • Všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se s účinností od 28. března 2020 nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkami.
  • Po dobu nouzového stavu byla uložena pracovní povinnost studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání zaměřených na sociální oblast s cílem zajistit poskytování péče v zařízeních sociálních služeb; konkrétní pracovní povinnost bude vláda ukládat v součinnosti s hejtmany.
  • Osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
  • Informace k ošetřovnému, dávkám, výhodám pro OSVČ, programu Antivirus a další informace naleznete na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

  Další opatření vlády

 

Důležité telefonické linky

 

Dotazy ke koronaviru volejte: 1212

V případě onemocnění volejte: 112

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112

Bezplatná Linka seniorů na telefonním čísle 800 200 007

(v provozu od 8 do 20 hodin). Volajícím pomůže: zorientovat a najít správné informace, zprostředkovat kontakt na organizace, které mohou pomoci v místě, propojit se s dobrovolníky, sestavit krizový plán, sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí)

Non stop služba telefonické krizové pomoci, kde je možné sdílet své aktuální psychické rozpoložení. K dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně:

 

 • Linka důvěry Karviná: 596 318 080, 777 499 650, skype: linka.duvery.karvina
 • Linka důvěry Ostrava: 737 267 939, 596 618 908.
 • Upozorňujeme, že tyto linky důvěry nemohou pomoci a nenahrazují speciální linky zřízené pro akutní řešení spojené s ohrožením či infekcí koronavirem, linky hygienických stanic či krizové linky státní správy. 

Povinnost nosit roušky a nakupování seniorů

 

 • Vláda zavádí zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Zároveň se pro seniory nad 65 let speciálně vyčlenil čas k nakupování potravin, a to od 8.00 do 10.00 hodin.

 

Výzva - přebytečné roušky vlastní výroby

 

Pokud máte k dispozici přebytečné roušky vlastní výroby, pošlete nám prosím Vaši nabídku na e-mail 

 

 

Užitečné odkazy:

 

 

Přílohy:

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo