Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Naše odpadové hospodářství v číslech

17. března 2021, 16:05 | Koncem roku 2017 jsme v naší obci rozhodli o zavedení Motivačního a evidenčního systému pro odpadového hospodářství (dále jen „MESOH“). V letošním roce jsou za námi tři kompletní hodnotící období v MESOH, které nám umožňují provést vyhodnocení efektivity systému.

V našem blízkém regionu systém MESOH provozují obce Hrádek a Milíkov, v České republice pak systém využívá dalších 90 obcí. Podobných systému, které pracují s hodnocením množství a druhu odevzdaného odpadu, je však více a jejich zavádění je trendem podporovaným i prostřednictví legislativních opatření v rámci celé ČR. Nový zákon o odpadech nyní například zvýhodňuje obce, které snižují množství nevytříděného komunálního odpadu a obce tak mohou dosáhnout významných slev na zákonném poplatku za uložení odpadu na skládce. Česká republika v rámci Evropské unie přijala zákonné normy vedoucí ke snižování produkce směsných komunálních odpadů a sleduje cíle zaměřené na snížení množství odpadů ukládaných na skládkách. Vše směřuje k předcházení tvorby, recyklaci a separaci odpadů a jeho dalšímu využívání v energetice nebo výrobě.

Jak se zavedení systému projevilo v rámci našeho odpadového hospodářství:

-          postupně se snižuje množství směsného komunálního odpadu, v roce 2017 jsme vyprodukovali 120,69 tun a v roce 2020 to bylo 97,7 tuny,

-          zvyšuje se produkce separovaného odpadu, v roce 2017 jsme vyprodukovali 29,65 tun, v roce 2020 to bylo 42,86 tun skla, papíru a plastů,

-          s vyšší mírou třídění se zvyšuje příspěvek od společnosti EKO KOM, který činil před zavedením systému v roce  2017 119 481,-Kč, za rok 2020 byl příspěvek ve výši 142 350,-Kč,

-          za rok 2020 všechny zapojené domácnosti v systému MESOH nasbíraly celkem 47 794 eko bodů a při hodnotě eko bodu – 7 Kč bylo na slevách z poplatku na odpady rozděleno pro domácnosti 334 558,-Kč,

-          za rok 2020 činily náklady za provoz celého systému odpadového hospodářství 763 284,92 Kč, příjem od občanů v rámci výběru poplatku za odpady činil v tomto období 424 193,00 a po započtení příjmu v podobě příspěvku ze systému EKO KOM ve výši 142 350,-Kč obec z rozpočtu uhradila náklady na odpadové hospodářství ve výši 196 741,92 Kč, za posledních deset let bylo v rámci rozdílu mezi příjmy a výdaji za provoz systému uhrazeno z rozpočtu obce 1 396 732,43 Kč,

-          poplatek za odpady se mezi léty 2017 2020 zvýšil z 360 Kč/osoba/rok na 800 Kč/osoba/rok, výše poplatku je stanovována v závislosti na celkové výši nákladů na provoz odpadového hospodářství,

-          náš poplatek za odpady byl do roku 2017 velmi nízký ve srovnání s úrovní poplatku v okolních obcích, poplatek však nezohledňoval rozdílný způsob nakládání s odpady v jednotlivých domácnostech a z jeho výše mohl profitovat každý, a to bez ohledu na způsob jakým domácnost produkovala nebo třídila odpad,

-          domácnosti zapojené do systému MESOH mohou dosáhnout na slevu ve výši 70% z  poplatku, za hodnotící období 2020 může maximální slevu uplatnit na základě počtu získaných eko bodů 50 domácností z 248 v systému evidovaných,

-          do systému se zapojilo 225 domácností,

-          23 domácností se do systému naopak nezapojilo vůbec a poplatek bude těmto domácnostem vyměřen v plné výši,

-          v rámci nového zákona o odpadech bylo uzákoněno postupné zvyšování poplatku za uložení odpadu na skládku od 500 Kč/t v roce 2020 na 1850 Kč/t v roce 2029, obce které udrží produkci směsného komunálního odpadu na úrovní pod 120 kg na osobu a rok, budou mít nárok na slevu a poplatek za skládkování jim neporoste, naše obec v tuto chvíli dosahuje úrovně 140 kg/osoba/rok

-          náklady likvidaci jedné nádoby na komunální odpad o objemu 120 l činí pro letošní rok 40,48 s DPH bez započtení nákladů na uložení odpadu na skládce

-          náklady na likvidaci pytle (papír nebo plast) se separovaným odpadem činí 25,31 s DPH

Rozsáhlejší soubory dat o nákladech na odpadové hospodářství a množství odpadu produkovaného v obci od roku 2009 do současnosti naleznete v příloze článku.

Zavedení systému MESOH s využitím motivačních nástrojů napomáhá snižování celkové produkce směsného komunálního odpadu. Systém nám umožňuje přesnější evidenci nádob a jeho výstupy jsou základem pro fakturaci služeb firmy SMOLO CZ. Náklady na odpadové hospodářství se zvyšují vlivem růstu mezd, růstu cen energií a pohonných hmot, ale také vlivem problematického využití některých druhů separovaného odpadu. Obecně se i v rámci ČR očekává další růst nákladů na provoz odpadových systému. Cílem je odpad vůbec neprodukovat a předcházet jeho vzniku, např. instalací účinnějších a čistějších systému vytápění domácností, kdy odpad ze spalování tuhých komunálních odpadů tvoří podstatnou část produkovaného odpadu.

Zapojení do systému MESOH není časově náročné, rádi vám s jeho nastartováním pomůžeme a poradíme, jak nejlépe využívat jeho výhod. Mnoho informací o separaci odpadů, kompostování nebo mnoho jiných užitečných rad, jak nakládat s odpady, naleznete na stránkách – www.mojeodpadky.cz

 

David Ćmiel, starosta obce

Přílohy:

Hodnocení článku:

12345

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo