Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Základní informace

logo-ma21.png 

Základní informace

V červnu 2017 se naše obec zapojila do aktivit místní Agendy 21. Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních.

Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech/obcích/regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti musí být ovšem součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky.

 

MA21 lze zavést akcí v rámci zastupitelstev:

  • výkon a provoz místní správy směřující k udržitelnosti
  • začleňování principů udržitelného rozvoje mezi priority samospráv a do dokumentů

nebo provádět dalšími aktivitami v rámci širších společenství a celků:

  • zvyšování povědomí o trvale udržitelném rozvoji, vzdělávání a výchova
  • poradenství, konzultační a informační činnost
  • zapojování veřejnosti do rozhodování
  • spolupráce, partnerství
  • vytvoření místní strategie udržitelného rozvoje a akčního plánu
  • měření účinnosti procesu MA21, informování a rozbor dosaženého pokroku
  • sledování dalších stanovených ukazatelů (např. sada indikátorů ECI).

Politik pro místní Agendu 21: Bc. David Ćmiel, starosta obce

Koordinátor aktivit MA 21: Bc. David Ćmiel, starosta obce

Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo