Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Písečná má zpracovanou Studii odtokových poměrů a protipovodňových a protierozních opatření

1. července 2023, 11:19 | Přívalové deště a extrémní srážky v posledních letech působí škody na majetku i v Písečné. Opakovaně dochází k zatopení zahrad, suterénů budov, škodám na kanalizacích nebo erozím půdy v odtokových liniích. Zastupitelstvo obce se rozhodlo problém řešit a zadalo zpracování studie.

Ke zmírnění škod a bezpečnému převedení přívalových srážek z katastru obce napomoci Studie odtokových poměrů, kterou zpracovala společnost EKOTOXA s.r.o. se sídlem v Opavě. Zpracování studie podpořil dotací Moravskoslezský kraj v programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území obce a to částkou ve výši 153 000 Kč, což tvoří 75% celkových nákladů na její zpracování.

Studie navrhuje možnosti eliminace vzniku škody a navrhuje opatření, která povedou ke zvýšení protipovodňové ochrany, snížení škod na majetku a zvýšení kvality života občanů. Zvládání přívalových dešťů mají napomoci opatření pro zpomalování odtoku srážek, a to prostřednictvím přírodě blízkých opatření, jako jsou odvodňovací a záchytné průlehy, stabilizace dráhy odtoku, zatravněné pásy, hrázky a jiné opatření.

Dalším krokem pro realizaci opatření by mělo být zpracování projektové dokumentace a vydání příslušných povolení pro stavbu. V příloze článku naleznete textovou i mapovou část zpracované studie.

Přílohy:

Hodnocení článku:

12345

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo