Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Rozvoj obce plánujeme s veřejností

28. listopadu 2019, 13:51 | Dne 14.11.2019 se uskutečnilo veřejné fórum občanů spolu s jednáním Komise pro strategický rozvoj obce. Občané mohli přednášet nové návrhy na směřování naší obce. Z fóra vzešlo několik konkrétních návrhů, které budou podkladem pro proces tvorby Strategického plánu rozvoje obce na období 2021 - 2028.

Zastupitelstvo obce nechce rozvoj naší vesnice uskutečňovat nahodile, podle momentálních potřeb nebo individuálních zájmů. Proto také máme zpracován a schválen závazný Strategický plán rozvoje obce na období let 2015 2020. Ve strategickém plánu jsou stanoveny priority pro příslušné období a ty také při svém rozhodování respektujeme. Protože se velmi rychle blíží konec našeho plánovacího období, rozhodli jsme se, že již nyní zahájíme přípravy ke zpracování nového strategického plánu na období let 2021 – 2028. Písečná se od roku 2017 hlásí k uplatňování pravidel a kritérií takzvané místní Agendy 21, což je jednak metoda kvality veřejné správy, ale především také soubor pravidel jak plánovat rozvoj obcí. Pravidel, která kladou důraz na zapojování široké veřejnosti a podporu komunitního života, a důraz na udržitelný rozvoj obce nebo lidské společnosti vůbec. Pod pojmem udržitelný si můžeme přestavit vyvážený rozvoj s plnohodnotným zachováním kvality životního prostředí pro nastupující generace. V rámci výše popisovaného přístupu jsme proto ustanovili 13 člennou Komisi pro strategický rozvoj, která je složena ze zástupců územní samosprávy, neziskového sektoru a podnikatelského sektoru a v jejím složení se odráží snaha zapojit do plánování všechny aktéry veřejného života naší obce.

K druhému jednání komise, které se uskutečnilo 14. 11. 2019 v KD Písečná, jsme v duchu výše popisovaných principů přizvali veřejnost s cílem ověřit si vaše názory na směřování naší obce a společně plánovat budoucí aktivity. Jednání komise a veřejného setkání se zúčastnilo celkem 25 občanů, kteří byli nejdříve seznámeni s uskutečňováním a plněním strategického plánu. Následně byli seznámeni se zásobníkem projektů předloženým obecním úřadem a vyzvání, aby přednesli vlastní priority. Představené a navržené podněty mohli všichni zúčastnění ohodnotit podle předem dohodnutého klíče, kdy každý přítomný účastník mohl přiřadit celkem osm bodů pro jednotlivé navržené aktivity. Z diskuse a hodnocení vzešly následující návrhy:

A)     Podmínky pro život v obci

-          Zvýšení bezpečnosti chodců v blízkosti školy

-          Obnova dětského hřiště u školy

B)      Infrastruktura a prostředí

-          Rekonstrukce stávající požární zbrojnice

-          Rekonstrukce staré části budovy – 2.NP

-          Prodloužení chodníku na autobusovou točnu

C)      Rozvoj obce

-          Centrum obce – prostranství mezi KD a novým OÚ, zpevněné plochy, estetizace, mobiliář

-          Pořízení zásahového vozidla pro jednotku SDH Písečná

D)     Ostatní

-          Rozšíření zeleně

-          Úprava nebezpeč. úseku komunikace na Lazy – v katastru Jablunkova

Výsledky diskuse a hodnocení budou brány v úvahu při dalším projednávání strategického plánu, nebudou však jediným podkladem pro jeho tvorbu. Práce na tvorbě strategie teprve začala a je naším záměrem, abychom do plánování zapojili další občany a získali mnohem širší zpětnou vazbu.

David Ćmiel, starosta

Přílohy:

 • Rozvoj obce plánujeme s veřejností
  Rozvoj obce plánujeme s veřejností
 • Rozvoj obce plánujeme s veřejností
  Rozvoj obce plánujeme s veřejností
 • Rozvoj obce plánujeme s veřejností
  Rozvoj obce plánujeme s veřejností
 • Rozvoj obce plánujeme s veřejností
  Rozvoj obce plánujeme s veřejností
 • Rozvoj obce plánujeme s veřejností
  Rozvoj obce plánujeme s veřejností
 • Rozvoj obce plánujeme s veřejností
  Rozvoj obce plánujeme s veřejností
 • Rozvoj obce plánujeme s veřejností
  Rozvoj obce plánujeme s veřejností
 • Rozvoj obce plánujeme s veřejností
  Rozvoj obce plánujeme s veřejností

Hodnocení článku:

12345

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo