Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Strategické plánování rozvoje obce Písečná 2021 – 2028

25. listopadu 2020, 13:25 | V letošním kalendářním roce uplyne platnost důležitého strategického dokumentu naší obce, Strategického plánu rozvoje obce Písečná na období 2015 – 2020, ve kterém zastupitelé obce ve spolupráci s občany stanovili strategické a dílčí cíle v oblastech „Podmínky pro život v obci“, „Infrastruktura a prostředí“ a „Rozvoj obce“. Tento dokument je důležitý pro rozvoj naší obce nejen z hlediska plánování investičních akcí a podpory běžného života v obci, ale i z hlediska možnosti ucházet se o dotace ze státního rozpočtu ČR nebo z fondů Evropské unie.

K přípravě tohoto strategického dokumentu byla zřízena v únoru 2019 Komise pro strategický rozvoj obce Písečná (dále jen „Komise“), do jejíž činnosti se dobrovolně zapojila většina zastupitelů obce a dalších osob, které projevily zájem o možnost ovlivnit další směřování naší obce. I přes problémy organizace zasedání Komise se nám podařilo sestavit dotazník pro občany Písečné, který jste vyplňovali v září 2020, pokud jste měli zájem. Výsledky dotazníku jsme uveřejnili na webových stránkách obce. Přesto bych vám rád sdělil některé informace prostřednictvím zpravodaje. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 153 respondentů různých věkových kategorií. Nejaktivnější skupinou byli občané ve věku 26 45 let a dotazník odeslalo více žen než mužů. Z vybraných položek dotazníku jste nejvíce preferovali, aby naše obec byla i budoucnosti klidná, bezpečná a čistá, upravená s čistým prostředím. Dotazovali jsme se i kvalitu životního prostředí v obci. Zde jste nejvíce kritizovali stále existující lokální topeniště spalující nevhodná paliva s emisí nevhodných chemických látek do okolního prostředí. Z dotazu na bezpečnost života v obci jsme byli rádi za zpětnou vazbu, že se v Písečné většinou cítíte bezpečně, na ohrožení automobilovou dopravou v obci z důvodu nedodržování omezení rychlosti řidiči, hlavně v centru obce u školy. Z navržených investiční akcí – projektů obce jste preferovali výstavbu sportovně – relaxačního parku u Výletiště, dále dostavbu chodníku u hlavní komunikace na Konečné a výstavby veřejného osvětlení podél místní komunikace na Lazech směrem k Jablunkovu. Velmi nás potěšilo zjištění, že 98 % respondentů je v současné době spokojeno se životem v naší obci. Rovněž si vážíme všech dalších návrhů a připomínek, které jste v dotazníku uvedli a mohu vás ujistit, že některé z nich budou inspirací pro plánování dalšího rozvoje obce. Výsledky dotazníkového šetření byly v říjnu 2020 projednány v Komisi a doporučeny k zapracování do dílčích cílů nového Strategického plánu rozvoje obce Písečná 2021 – 2028. Než bude výše uvedený strategický dokument schválen Zastupitelstvem obce na jednání 11. 12. 2020, zveřejníme jej na webových stránkách obce k připomínkování. Současná epidemiologická situace nám nedovoluje svolat veřejné projednání.

Nový strategický dokument je pořizován v rámci aktivit místní Agendy 21 a jeho zpracování také bylo podpořeno Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 jako součást našeho projektu „V Písečné žijeme spolu! – 2020“. Zapojování veřejnosti do rozhodování o prioritách dalšího rozvoje a podpora udržitelného rozvoje jsou základní sledované principy místní Agendy 21.

 

Za Komisi a vedení obce Pavel Kantor, místostarosta obce

Členové Komise:

Ing. Radek Byrtus, Mgr. Eva Byrtusová, Ing. Marie Byrtusová, Bc. David Ćmiel, Miroslav Ćmiel, Petr Franek, Dis., Ing. Kateřina Hrabětová, Bc. Filip Jaracz, Mgr. Pavel Kantor, Miroslava Placzková, Žaneta Poloková, Ing. Władyslaw Sikora, Milan Sabol

  • Strategické plánování rozvoje obce Písečná 2021 – 2028
    Strategické plánování rozvoje obce Písečná 2021 – 2028

Hodnocení článku:

12345

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo