Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Výsledky dotazníkového šetření - Strategický plán rozvoje obce na období let 2021 - 2028

30. října 2020, 13:59 | V průběhu měsíce září letošního roku probíhalo v naší obci dotazníkové šetření zaměřené na zjištění názorů občanů na budoucí rozvoj naší obce. V příloze článku zveřejňujeme výsledky šetření.

V průběhu měsíce září probíhalo v naší obci dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak se Vám občanům v naší obci žije, kde vidíte naše přednosti, kde naopak problémy a kam si přejete v budoucnu obec směřovat. Dotazníky jste mohli vyplnit v tištěné i elektronické podobě. Celkem se šetření zúčastnilo 153 občanů, což představuje skoro 15% trvale žijících obyvatel obce. Výsledky šetření tak považujeme za dostatečně reprezentativní a budou důležitým podkladem pro tvorbu Strategického plánu rozvoje obce na období let 2021 – 2028. Všem občanům obce, kteří se šetření zúčastnili, vyjadřujeme velké poděkování. S Vašimi názory je plánování naši společné budoucnosti mnohem snazší. Výsledky šetření bylo projednány v Komisi pro strategické plánování a návrh nové strategie bude projednávat Zastupitelstvo obce dne 11. 12. 2020. 

 

Tvorba strategie rozvoje byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21.

 

Bc. David Ćmiel, starosta obce

  

Přílohy:

  • Výsledky dotazníkového šetření - Strategický plán rozvoje obce na období let 2021 - 2028
    Výsledky dotazníkového šetření - Strategický plán rozvoje obce na období let 2021 - 2028
  • Výsledky dotazníkového šetření - Strategický plán rozvoje obce na období let 2021 - 2028
    Výsledky dotazníkového šetření - Strategický plán rozvoje obce na období let 2021 - 2028

Hodnocení článku:

12345

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo