Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Odpady

 

Informování občanů o odpadovém hospodářství dle zákona č. 541/2020 § 60 odst. 4)

PDF 

Informování občanů o odpadovém hospodářství dle zákona č. 541/2020 § 60 odst. 4) za rok 2023

800,00 kB

Stáhnout

 

Informace občanům

PDF 

Informace ke svozu odpadů na rok 2024

461,16 kB

Stáhnout

PDF 

Informování občanů o odpadovém hospodářství dle zákona č. 541/2020 § 60 odst. 4) za rok 2023

800,00 kB

Stáhnout

PDF 

Stanoviště umístění sběrných nádob na separovaný odpad

437,12 kB

Stáhnout

PDF 

Odpadová abeceda

168,91 kB

Stáhnout

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství vč. příloh MESOH

PDF 

Obecně závazná vyhláška obce Písečná o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

412,20 kB

Stáhnout

PDF 

Příloha č. 6 MESOH Písečná

192,55 kB

Stáhnout

PDF 

Příloha č. 5 k pravidlům MESOH Písečná

441,04 kB

Stáhnout

PDF 

Příloha č. 3 a 4 k Pravidlům MESOH Písečná

183,14 kB

Stáhnout

PDF 

Příloha č. 2 k Pravidlům MESOH Písečná

200,82 kB

Stáhnout

PDF 

Pravidla MESOH Písečná

422,63 kB

Stáhnout

PDF 

Příloha č. 1 k Pravidlům MESOH Písečná

171,26 kB

Stáhnout

 

Harmonogram svozu odpadů

PDF 

Harmonogram svozu v obci Písečná na rok 2024

415,75 kB

Stáhnout

Ukončení MESOH roku (1.10.2019 - 30.9.2020) - REKLAMACE

19. října 2020, 14:56

 

 

 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3. září 2020, 08:11 | V sobotu 19. 9. 2020 bude probíhat sběr a svoz nebezpečných odpadů. Přesný harmonogram umístění kontejnerů naleznete v příloze.

 

 

 

Velkoobjemový kontejner na biologicky rozložitelný odpad

2. dubna 2020, 08:37 | Velkoobjemový kontejner na biologicky rozložitelný odpad je znovu umístěn u víceúčelového hřiště v centru obce.
Žádáme vás, abyste do kontejneru neházeli odpad, který nelze kompostovat a to především větší kusy dřeva, hrubé větve. Větve lze uložit na hromadu mimo kontejner a svozová firma si je odveze zvlášť. Do kontejneru patří pouze tráva, plevel, rostliny, seno, sláma, hobliny, piliny, jemné nebo nadrcené větve, listí a hrabanka.

 

 

 

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

2. dubna 2020, 08:12 | Doporučení pro nakládání s odpadem v době koronavirové pandemie.

 

 

 

Změny v odpadovém hospodářství obce Písečná

4. listopadu 2019, 16:04 | Od 1.11.2019 v obci Písečná končí oddělený sběr popela z topenišť. Popel bude svážen a likvidován spolu s běžným směsným komunálním odpadem. Nádoby na popel zůstávají zdarma občanům k dalšímu využití a mohou být používány pro likvidaci směsného komunální odpadu a to již od příštího svozového dne, který proběhne v termínu 8.11.2019. Nádoby je nutné označit nálepkou s kódem. Neoznačené nádoby nebude svozová firma vysypávat. Štítky s kódem pro označení nádob je možné vyzvednout na OÚ Písečná.
V rámci evidenčního systému MESOH bude každá přistavená nádoba načtena a započítávána do celkového obslouženého objemu domácností. Svozová firma Nehlsen přestala oddělený sběr popela finančně zvýhodňovat z důvodu zpřísnění zákonných podmínek pro likvidaci.

 

 

 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

4. září 2019, 07:42 | V sobotu 21. 9. 2019 bude probíhat sběr a svoz nebezpečných odpadů. Přesný harmonogram umístění kontejnerů naleznete v příloze.

 

 

 

Změny v systému odpadového hospodářství

9. ledna 2019, 15:49 | Systém odpadového hospodářství v obci se od roku 2018 postupně mění. Od 1.1.2018 se mohou domácnosti zapojovat do Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (MESOH). Na základě výsledku z prvního hodnotícího období budou rozdělovány slevy na poplatku pro zapojené domácností. Poplatek se od roku 2019 zvyšuje z 360 Kč na 600 Kč na osobu a rok. Mezi zapojené domácnosti bude prostřednictvím slev rozděleno 160 000 Kč.

 

 

 

Strana výpisu

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo