Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Výpis z registrů a ověření listin CZECH POINT

Czech point je místo komunikace občana s informačním systémem veřejné správy. Je to zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech point je kontaktní místo, na kterém mohou občané i právnické osoby získat ověřené opisy a výpisy údajů, které stát vede v centrálních evidencích a registrech.

Co mohu žádat

Na tomto pracovišti můžete získat ověřené výpisy z centrálních a základních registrů: 

 • z katastru nemovitostí
 • z obchodního rejstříku
 • z živnostenského rejstříku
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • výpis z Insolvenčního rejstříku
 • výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob (výpis může být vydán pouze k osobě žadatele popř. zmocněnci na základě notářsky ověřené plné moci, vzor plné moci naleznete na webových stránkách Rejstříku trestů
 • výpis z evidence rejstříku trestů právnický osob
 • registrace do Registru účastníků modulu autovraků ISOH

 

Dne 1. 7. 2012 byly spuštěny základní registry. Dle §14 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech se na kontaktních místech veřejné správy vydávají výpisy ze základních registrů. Dále se prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy bude vydávat záznam o využívání údajů v základních registrech, provádět nahlášení nesouladu referenčních údajů a vydání souhlasu o poskytování údajů třetí osobě:

 • výpis údajů z registru obyvatel
 • výpis údajů z registru osob
 • veřejný výpis údajů z registru osob
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru osob
 • žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

 

Pracoviště Czechpoint dále provádí autorizovanou konverzi dokumentů a zajišťuje agendy datových schránek (např. zřízení datové schránky, zneplatnění přístupových údajů a vydání nových).

 

Zároveň se zde provádí i veškeré ověřování listin a podpisů.

 

Co budu pořebovat

Ověření podpisu a výpis z centrálních a základních registrů - OP

Výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy - číslo pozeku, popř. číslo listu vlastnictví

 

Jak dlouho budu čekat

Výpisy lze získat okamžitě na místě, stejně tak ověření listin a podpisů.

 

Kolik budu platit

Za ověřené výpisy a ověření se vybírají správní poplatky

 • Ověřený výpis z informačního systému (výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy) první stránka 100,- Kč a každá další i započatá stránka 50,- Kč
 • Ověřený výpis z rejstříku trestů 100,- Kč
 • Ověření podpisu, za každý podpis 50,- Kč
 • Ověření listiny, za každou i započatou stránku 30,- Kč

 

U Žádosti o změnu údajů v registru obyvatel, Žádosti o změnu údajů v registru osob a Žádosti o poskytnutí údajů třetí osobě se nehradí žádný správní poplatek.

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo