Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Výstavba chodníku Písečná – k točně

13. dubna 2022, 08:10 | Projekt Výstavba chodníku Písečná - k točně je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti pěší dopravy prostřednictvím vybudování úseku chodníku podél silnice III/01150 v obci Písečná nástupiště u autobusové zastávky Jablunkov, točna, Písečná

Obec Písečná zahájila realizaci investiční akce v lokalitě Písečná - Konečná. Realizace probíhá v  katastru obce Písečná a také v katastru města Jablunkova. Předmětem díla je výstavba chodníků o délce 188 m a šířce 1,5 m. Chodník bude s povrchem z betonové zámkové dlažby. Hlavním účelem stavby je zvýšení bezpečnosti při pohybu chodců podél komunikace III/01150. Součástí stavby bude dále autobusová zastávka se zvýšenou nástupní hranou, která bude provedena ze zastávkových obrubníků. Celková délka nástupní hrany je 12 m a šířka nástupiště 2 m. V rámci stavby bude zatrubněn otevřený silniční příkop, který nahradí dešťová kanalizace. Dále bude v rámci stavby rozšířen vodovodní řad DN 80 v délce 90 m. Nový řad propojením dvou větví sítě zlepší tlakové poměry a zvýší kapacitu zásobování v lokalitě a umožní rozšíření vodovodní sítě v rámci navazující stavby, jejíž realizace se připravuje na rok 2023. Dílo dále obsahuje výstavbu nového oplocení zahrad na pozemcích p.č. 1028/2 v k.ú. Písečná u Jablunkova a pozemku p.č. 3520 v k.ú. Jablunkov. Po dobu výstavby je úsek dotčené komunikace osazen dopravním značením a doprava je řízena semafory. Prosíme o respektování dopravního značení a zvýšenou opatrnost při průjezdu úsekem.

Zhotovitelem stavby je společnost CSK Invest, s.r.o., se sídlem v Třinci, zastoupena Ing. Markem Kawulokem.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost C2pecap, s.r.o, se sídlem v Jablunkově, autorizovaný projektant, Ing. Petr Ćmiel.

Technický dozor stavebníka provádí Miroslav Slezák, se sídlem Frýdek-Místek.

Stavba byla podpořena dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy MAS Jablunkovsko. Výše dotace činí 2 641 831 Kč.

Celkové investiční náklady stavby jsou ve výši 3 287 430 vč. DPH.

Termín ukončení díla je stanoven 31. 8. 2022.

Na spolufinancování stavby se dále podílí i Město Jablunkov.

Přílohy:

 • Výstavba chodníku Písečná – k točně
  Výstavba chodníku Písečná – k točně
 • Výstavba chodníku Písečná – k točně
  Výstavba chodníku Písečná – k točně
 • Výstavba chodníku Písečná – k točně
  Výstavba chodníku Písečná – k točně
 • Výstavba chodníku Písečná – k točně
  Výstavba chodníku Písečná – k točně
 • Výstavba chodníku Písečná – k točně
  Výstavba chodníku Písečná – k točně
 • Výstavba chodníku Písečná – k točně
  Výstavba chodníku Písečná – k točně
 • Výstavba chodníku Písečná – k točně
  Výstavba chodníku Písečná – k točně
 • Výstavba chodníku Písečná – k točně
  Výstavba chodníku Písečná – k točně
 • Výstavba chodníku Písečná – k točně
  Výstavba chodníku Písečná – k točně
 • Výstavba chodníku Písečná – k točně
  Výstavba chodníku Písečná – k točně
 • Výstavba chodníku Písečná – k točně
  Výstavba chodníku Písečná – k točně
 • Výstavba chodníku Písečná – k točně
  Výstavba chodníku Písečná – k točně
 • Výstavba chodníku Písečná – k točně
  Výstavba chodníku Písečná – k točně
 • Výstavba chodníku Písečná – k točně
  Výstavba chodníku Písečná – k točně
 • Výstavba chodníku Písečná – k točně
  Výstavba chodníku Písečná – k točně

Hodnocení článku:

12345

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo