Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Dotace na výměnu kotlů

23. ledna 2016, 11:54 | Moravskoslezský kraj vyhlásil 18. prosince 2015 podmínky dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ na podporu výměny stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, jehož cílem je motivovat majitele nevyhovujících zdrojů tepla k výměně za ekologičtější a tím ke snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Moravskoslezském kraji.

Žádostí o dotaci budou přijímány na Krajském úřadě v Ostravě (osobně na podatelně nebo poštou) v období od 1. února 2016 do 29. dubna 2016.

Moravskoslezský kraj vyhlásil 18. prosince 2015 podmínky dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ na podporu výměny stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech,  jehož cílem je motivovat majitele nevyhovujících zdrojů tepla k výměně za ekologičtější a tím ke snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Moravskoslezském kraji. 

Žádostí o dotaci budou přijímány na Krajském úřadě v Ostravě (osobně na podatelně nebo poštou) v období od 1. února 2016 do 29. dubna 2016.

 

Obec Písečná schválila usnesením zastupitelstva spolufinancování dotačního programu ve výši 10% uznatelných nákladů, maximálně však 10 000 Kč.

 

V příloze článku zveřejňujeme veškeré přílohy potřebné k podání žádosti a zásady programu.

 

Zde je uveden seznam výrobků a technologií, které je možné si pořídit místo starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním v rámci kotlíkových dotací. Tento seznam je pravidelně aktualizován a je zveřejněn zde: https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/ 

 

Základní podmínky podpory pro fyzické osoby:
Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytována pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde(stačí aby byla splněna pouze jedna z níže uvedených možností):
• Současně s výměnou kotle bude provedeno alespoň jedno „mikro“ energetické opatření (viz. výše)
• Nebo došlo již dříve se ke snížení energetické náročnosti budovy na úroveň „C“ – úsporná (případně lepší) dle požadavku vyhlášky 78/2013
• Nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy zažádáno v programu Nová zelená úsporám po 22.10.2015 (bude doloženo kopií žádosti do NZÚ vč. potvrzení o podání žádosti). .

Na adrese http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx  je uveřejněn odkaz na Seznam energetických specialistů, kteří mohou posoudit vhodnost „mikro“ energetických opatření. Dle upřesňujících informací ze strany Ministerstva životního prostředí uvádíme, že pro účely posouzení vhodnosti „mikro“ energetických opatření je ze čtyř možných oprávnění (Energetický audit, Kontrola klimatizace, Kontrola kotlů, Energetická certifikace budov) relevantní oprávnění k energetickému auditu nebo k energetické certifikaci budov.


Dále doporučujeme pozvat energetického specialistu ještě před samotnou realizací výměny kotle. Role energetického specialisty spočívá v doporučení vhodného opatření ze seznamu „mikro“ energetických opatření vyjmenovaných v Základních pravidlech pro fyzické osoby pro Specifický cíl 2.1 OP ŽP 2014 – 2020 (dostupné v sekci „Dokumenty“) případně vydá průkaz energetické náročnosti budovy – pro účely prokázání splnění třídy „C“.

 

Více informací naleznete také zde - http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/node/78

 

Přílohy:

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo