Informace o opravě místní komunikace „Písečná konečná, autobusová točna, směr Jablunkov Alžbětinky

1. října 2019, 12:55 | Oprava místní komunikace „od točny autobusu, Písečná konečná, směr Jablunkov Alžbětinky “, viz příloha: opravovaný úsek.
Oprava bude realizována v těchto termínech a těchto omezeních:
- 2.10.2019 frézování povrchu, komunikace uzavřena
- 3.10.2019 přípravné práce , komunikace průjezdná s omezením
- 4.10.2019 pokládka živice , komunikace uzavřena
- 5.10.2019 pokládka živice, komunikace uzavřena (náhradní termín v případě nepříznivých klimatických podmínek 4.10.2019)

Před zahájením opravy bude instalováno přechodné dopravní značení. Dotčené rodinné domy v dané lokalitě budou informovány písemným informačním letákem.

Přílohy:

 

 

 

Informace z OÚ

Potřebuji si vyřídit

Dokumenty

Kontakty

Úřední deska

Samospráva

Hospodaření obce

Zpravodaj

ZŠ a MŠ Písečná

Formuláře

Dotační programy

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné zakázky

Pronájem budov

Kanalizace

Strategické dokumenty

Místní agenda 21

Projekty podpořené z dotací

Odpady

GDPR