Povinně zveřejňované informace

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

PDF 

Sazebník úhrad za poskytování informací

535,60 kB

Stáhnout

Výroční zprávy o činnosti orgánů obce Písečná v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím