Kanalizace

Obec Písečná přípravuje k realizaci projekt Splašková kanalizace Písečná - I. etapa. Abychom občanům co nejvíce přiblížili rozsah stavby, zveřejňujeme v příloze situační výkresy jednotlivých hlavních stok a podružných domovních kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích. Doporučujeme, aby si každý vlastník rodinného domu v obci ověřil polohu podružné kanalizační přípojky. O zahájení stavby bude Písečná včas informovat.

PDF 

situace-1.pdf

835,97 kB

Stáhnout

PDF 

situace-2.pdf

605,53 kB

Stáhnout

PDF 

situace-3.pdf

1 156,25 kB

Stáhnout

PDF 

situace-4.pdf

1 178,40 kB

Stáhnout

PDF 

situace-5.pdf

251,48 kB

Stáhnout

PDF 

situace-6.pdf

470,60 kB

Stáhnout