Veřejné zakázky

Přípojka NN, veřejné osvětlení, zpevněná plocha - Sportovně relaxační park Písečná

22. září 2020, 08:33 | Obec Písečná vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu.

 

 

 

Profil zadavatele

Www:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70632430

Obec Písečná zveřejňuje zakázky na profilu zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70632430

 

 

 

Veřejná zakázka - Splašková kanalizace Písečná - I. etapa

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.02.2016

Svěšeno:

02.04.2016

17. února 2016, 12:27 | Obec Písečná vyhlašuje podlimitní (významnou) veřejnou zakázku na stavební práce Splašková kanalizace Písečná - I. etapa. Předmětem veřejné zakázky je vybudování I. etapy splaškové kanalizační sítě v obci Písečná, včetně kanalizačních přípojek.