Úřední deska

Nařízení státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

13.04.2017

Vyvěšeno do:

29.04.2017

13. dubna 2017, 14:47 | Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 17 odst. 4 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona tímto ukončuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji.

 

 

 

Rozpočet DSO Sdružení obcí Jablunkovska pro rok 2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

23.03.2017

Vyvěšeno do:

23.03.2018

23. března 2017, 14:34

 

 

 

Rozpočtová opatření obce Písečná v roce 2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

23.03.2017

Vyvěšeno do:

31.12.2017

23. března 2017, 14:05

 

 

 

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.03.2014

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., zveřejňuje prostřednictvím obecního úřadu seznam nemovitostí, kde nejsou dostatečně identifikováni vlastníci. Součástí zveřejnění seznamu je i výzva, aby se vlastníci přihlásili ke svému vlastnictví uvedených nemovitostí a další důležité informace.

 

 

 

Archiv úřední desky