Úřední deska

Oznámení o jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 17. 8. 2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

10.08.2020

Vyvěšeno do:

18.08.2020

10. srpna 2020, 15:35

 

 

 

Informace o vyhlášení elektronické aukce na prodej nemovitých věcí v kat. území Písečná u Jablunkova

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

10.08.2020

Vyvěšeno do:

11.09.2020

10. srpna 2020, 12:59

 

 

 

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č. 18/2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

07.08.2020

Vyvěšeno do:

06.09.2020

7. srpna 2020, 10:34

 

 

 

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

04.08.2020

Vyvěšeno do:

21.08.2020

4. srpna 2020, 14:20

 

 

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

29.07.2020

Vyvěšeno do:

28.08.2020

29. července 2020, 08:27

 

 

 

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK kraji-3. výzva“ č. 3-2019-07

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

24.06.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

24. června 2020, 16:44

 

 

 

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK kraji-3. výzva“ č. 3-2019-06

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

18.05.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

18. května 2020, 15:40

 

 

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná č. 00574/2020/RRC

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

04.05.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

4. května 2020, 11:25

 

 

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná č. MSK 00520/2020/RRC

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

17.04.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

17. dubna 2020, 10:33

 

 

 

Opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

06.04.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

6. dubna 2020, 09:07 | Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy.

 

 

 

Strana výpisu

1

 

Archiv úřední desky

Smlouvy