Úřední deska

Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu SOJ za rok 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

27.05.2020

Vyvěšeno do:

26.06.2020

27. května 2020, 12:19

 

 

 

Usnesení č. 15 z jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 18. 5. 2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.05.2020

Vyvěšeno do:

22.06.2020

22. května 2020, 10:01

 

 

 

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK kraji-3. výzva“ č. 3-2019-06

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

18.05.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

18. května 2020, 15:40

 

 

 

Nařízení státní veterinární správy č. SVS/2020/056562-T

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

18.05.2020

Vyvěšeno do:

03.06.2020

18. května 2020, 09:10

 

 

 

Obnovení provozu Mateřské školy Písečná

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

05.05.2020

Vyvěšeno do:

02.07.2020

5. května 2020, 11:22

 

 

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná č. 00574/2020/RRC

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

04.05.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

4. května 2020, 11:25

 

 

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná č. MSK 00520/2020/RRC

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

17.04.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

17. dubna 2020, 10:33

 

 

 

Opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

06.04.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

6. dubna 2020, 09:07 | Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy.

 

 

 

Záznamy o činnostech zpracování

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

28.01.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

28. ledna 2020, 13:09

 

 

 

Zásady ochrany osobních údajů

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

28.01.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

28. ledna 2020

 

 

 

Strana výpisu

1

 

Archiv úřední desky

Smlouvy