Formuláře

Žádost o dotaci na realizaci domovní kanalizační přípojky

OCX 

Źádost o dotaci na realizaci domovní kanalizační přípojky

14,40 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o dotaci na realizaci domovní kanalizační přípojky

423,92 kB

Stáhnout

Žádost o osvobození od poplatku za rodinný dům nevhodný k bydlení

PDF 

Žádost o osvobození od poplatku za rodinný dům, který není vhodný k bydlení

173,10 kB

Stáhnout

DOC 

Žádost o osvobození od poplatku za rodinný dům, který není vhodný k bydlení

30,00 kB

Stáhnout

Žádost o osvobození od polatku za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu z důvodu dlouhodobého pobytu mimo místo trvalého bydliště

DOC 

Žádost o osvobození od poplatku

30,50 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o osvobození od poplatku

178,68 kB

Stáhnout

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o sovbodném přístupu k informacím

PDF 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o sovobodném přístupu k informacím

21,34 kB

Stáhnout

Připojení nemovitosti k místní komunikaci - Povolení sjezdu

PDF 

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu nebo nájezdu

292,55 kB

Stáhnout

OCX 

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu nebo nájezdu

15,38 kB

Stáhnout

Povolení přetlaku pod místní komunikací nebo překopu místní komunikace

DOC 

Povolení překopu přes místní komunikace - elektro přípojka

26,50 kB

Stáhnout

DOC 

Povolení překopu přes místní komunikace - vodovodní přípojka

26,00 kB

Stáhnout

DOC 

Povolení protlaku pod místní komunikace - vodovodní přípojka

26,00 kB

Stáhnout

DOC 

Povolení protlaku pod místní komunikace - elektro přípojka

26,00 kB

Stáhnout

Žádosti o vyjádření ke stavbě

DOC 

Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám

25,50 kB

Stáhnout

DOC 

Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu

25,00 kB

Stáhnout

DOC 

Žádost o vyjádření ke stavbě - ploty, hospodářské budovy

26,00 kB

Stáhnout

 Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu nebo nájezdu (o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení) k místní komunikaci

OCX 

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu nebo nájezdu

15,38 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu nebo nájezdu

292,55 kB

Stáhnout

 

Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu obce Písečná

PDF 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná

373,35 kB

Stáhnout

PDF 

Vyúčtování individuální dotace z rozpočtu obce Písečná

183,93 kB

Stáhnout

 

Žádosti o pronájem budov a obecního majetku

PDF 

Žádost o pronájem Kulturního domu

57,31 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o pronájem Hasičské zbrojnice

59,51 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o pronájem Výletiště

56,71 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o zapůjčení vybavení KD

38,77 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o zapůjčení stanů / pivních setů

30,60 kB

Stáhnout

 

Ostatní žádosti

PDF 

Žádost o příspěvek a bezúročnou půjčku v programu podpory ekologického vytápění

221,97 kB

Stáhnout

PDF 

Přihlášení psa

43,50 kB

Stáhnout

PDF 

Odhlášení psa

44,89 kB

Stáhnout

OCX 

Žádost o změnu územního plánu

11,95 kB

Stáhnout