Dotační programy

PDF 

Program obce Písečná pro poskytování Návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na Pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“

442,60 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o Návratnou finanční výpomoc

467,79 kB

Stáhnout

PDF 

Zásady pro poskytování individuální dotace z rozpočtu obce Písečná

365,11 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná

373,35 kB

Stáhnout

OCX 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná

23,76 kB

Stáhnout

PDF 

Vyúčtování individuální dotace z rozpočtu obce Písečná

183,93 kB

Stáhnout

OCX 

Vyúčtování individuální dotace z rozpočtu obce Písečná

15,23 kB

Stáhnout

Kotle pro vytápění

Kanalizační přípojky k rodinným domům

Poskytování Návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na Pevná paliva v rámci