Informace z OÚ

Kulturní a sportovní akce na Jablunkovsku - ČERVEN 2018

22. května 2018, 14:12 | Zveřejňujeme přehled kulturních a sportovních akcí, konaných na Jablunkovsku v měsíci červnu 2018.

 

 

 

Olympiáda spolků a kácení máje

16. května 2018, 07:54 | V sobotu 26.5.2018 se od 12.00 v areálu Výletiště v Písečné uskuteční Olympiáda spolků a kácení máje. Akce se koná v rámci projektu přeshraniční spolupráce Brenná Písečná - společná start. O olympijské medaile se v netradičních disciplínách utká devět družstev z Brenne, Jablunkova, Písku, Bukovce a Písečné. Pro děti je připraveno vystoupení klaunů a další atrakce. Od 18.00 hodin vystoupí skupina BLAF a večer zakončíme diskotékou. Společně se Spolek přátel kultury a sportu na Písečné z.s vás srdečně zveme.

 

 

 

Péče o nemocného v domácím prostředí

11. května 2018, 11:25 | Nemocnice Třinec, p. o., ve spolupráci s nadačním fondem "Zůstaneme doma" nabízí pomoc při zvládnutí počáteční nejistoty v péči o Vašeho blízkého. Zájemci o tento projekt najdou bližší informace v přiloženém letáku.

 

 

 

Sběr nebezpečného a objemného odpadu

4. května 2018, 15:48 | V sobotu 12. 5. 2018 bude probíhat sběr objemných a nebezpečných odpadů. Přesný harmonogram umístění kontejnerů naleznete v příloze.

 

 

 

Zpřesňování polohy tras distribučních sítí NN ČEZ Distribuce, a.s.

30. dubna 2018, 13:32 | Společnost MDP GEO s.r.o. bude ve dnech 30.4. - 13.5.2018 na území obce Písečná provádět vytýčení podzemního vedení elektrického nízkého napětí a následně bude provádět “Zpřesňování polohy tras distribučních sítí NN ČEZ Distribuce, a.s.“. Předmětem je vytýčení zařízení v terénu a následné geodetické zaměření. Zpřesňování polohy nízkého napětí probíhá pod záštitou společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Společnosti MDP GEO při výkonu činností přísluší veškerá práva, která dle energetického zákona a za zákonem stanovených podmínek svědčí provozovateli distribuční soustavy, tj. oprávněnému vstupu a vjezdu na cizí nemovitosti, v souvislosti se zřizováním, obnovou, a provozováním distribuční soustavy energetické společnosti.
Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách www.mdpgeo.cz.

 

 

 

Informace ze pro občany - Splašková kanalizace – I. etapa, Chodník a inženýrské sítě Písečná

26. dubna 2018, 09:45 | Ve středu 25.4.2018 proběhlo v Kulturním domě v Písečné setkání s občany ke stavbě "Splašková kanalizace Písečná - I. etapa, Chodník a inženýrské sítě Písečná".
Informace a prezentace ze setkání zveřejňujeme v přílohách ke stažení. Především zde naleznete informace o průběhu stavby, její časový harmonogram, podmínky pro realizaci a důležité informace o postupu při zřizování kanalizačních přípojek a žádost o zpracování projektové dokumentace na kanalizační přípojku, kterou by jste měli odevzdat na OÚ Písečná do 14.5.2018.

 

 

 

Setkání s občany - Informace o stavbě "Splašková kanalizace - I. etapa, chodník a inženýrské sítě Písečná"

23. dubna 2018, 11:26 | Zveme Vás na Setkání s občany, které se bude věnovat stavbě Splašková kanalizace - I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná. Informační schůzka se uskuteční dne 25.4.2018 od 16. 30 hodin v Kulturním domě Písečná. Chceme Vás informovat o způsobu provádění stavby, o jejím časovém harmonogramu a také Vám nabídneme zpracování projektové dokumentace pro domovní přípojku. Prostor bude i na Vaše dotazy.

 

 

 

Den Země v Písečné

23. dubna 2018, 11:21 | Přinášíme několik fotografií ze sobotního úklidu Písečné. Všem dobrovolníkům z řad občanů a našich spolků chceme velmi poděkovat. Písečná je krásná obec a teď i krásně uklizená obec. Sesbírali jsme cca 500 Kg odpadků a vyčistili mnohá zákoutí. Akce se uskutečnila v rámci kampaně místní agendy 21, zaměřené na udržitelný rozvoj naší obce a v rámci akce Ukliďme svět/Ukliďme Česko 2018

 

 

 

Kulturní a sportovní akce na Jablunkovsku - KVĚTEN 2018

19. dubna 2018, 11:01 | Zveřejňujeme přehled kulturních a sportovních akcí, konaných na Jablunkovsku v měsíci květnu 2018.

 

 

 

Tvořivé dílny - pletení z pedigu

6. dubna 2018, 10:10 | V pátek 16. března proběhly další tvořivé dílny. Pro velký zájem se opět tvořilo z pedigu. Pletly se nejen košíčky, ale také ošatky.

 

 

 

Strana výpisu

1 ...