Pronájem budov

Zájemce o pronájem objektu Výletiště, Kulturního domu nebo Hasičské zbrojnice vyplní žádost a na základě schválení starostou obce Písečná mu bude objekt zapůjčen. Současně s předložením žádosti je třeba zaplatit zálohu ve výši 1 000,- za KD a 500,- za Výletiště nebo Hasičskou zbrojnici. Termín převzetí a předání si nájemce dohodne s pověřeným pracovníkem Písečná.

Nájemce se zavazuje po dobu konání své akce dodržovat všechny obecně závazné předpisy týkající se bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví a dále normy pro dodržování občanského soužití, především pak dodržování nočního klidu od 22.00 hodin.

 

 

 

PDF 

Podmínky pronájmu

128,46 kB

Stáhnout

PDF 

Ceník pronájmu pro rok 2016

125,65 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o pronájem Výletiště

133,34 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o pronájem Kulturního domu

57,30 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o pronájem Hasičské zbrojnice

56,21 kB

Stáhnout

PDF 

Provozní řád víceúčelového hřiště

106,15 kB

Stáhnout

PDF 

Provozní řád fotbalového hřiště

104,20 kB

Stáhnout