Obecně závazné vyhlášky

Rok 2016

PDF 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místních poplatcích

248,60 kB

Stáhnout

PDF 

Obecně závazná vyhláška 3/2016 - Požární řád obce

371,70 kB

Stáhnout

PDF 

Obecně závazná vyhláška 4/2016 o nočním klidu

195,82 kB

Stáhnout

PDF 

Obecně závazná vyhláška 5/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

218,95 kB

Stáhnout

 

Rok 2015

 

PDF 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Písečná

285,88 kB

Stáhnout

 

Rok 2006

PDF 

1/2006 - Závazná část Územního plánu obce Písečná

176,29 kB

Stáhnout

 

Rok 2005

PDF 

1/2005 - O požární ochraně obce

114,04 kB

Stáhnout

 

Rok 2008

PDF 

Opatření obecné povahy 1/2008

1 596,59 kB

Stáhnout

 

Rok 2004

PDF 

2/2004 - O znaku, praporu, barvách a razítku obce Písečná a o zásadách jejich užívání

60,17 kB

Stáhnout

Neplatné obecně závazné vyhlášky