Obecně závazné vyhlášky

Rok 2016

PDF 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (účinnost od 12.5.2016)

215,82 kB

Stáhnout

PDF 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místních poplatcích

248,60 kB

Stáhnout

 

Rok 2006

PDF 

1/2006 - Závazná část Územního plánu obce Písečná

176,29 kB

Stáhnout

 

Rok 2005

PDF 

1/2005 - O požární ochraně obce

114,04 kB

Stáhnout

 

Rok 2004

PDF 

1/2004 - O místních poplatcích

75,58 kB

Stáhnout

PDF 

2/2004 - O znaku, praporu, barvách a razítku obce Písečná a o zásadách jejich užívání

60,17 kB

Stáhnout

Neplatné obecně závazné vyhlášky