Obecní úřad

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ - Oznámení o době a místě konání voleb

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

17.09.2020

Vyvěšeno do:

03.10.2020

17. září 2020, 10:54 | Starosta obce informuje voliče o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů v obci Písečná.

 

 

 

Dotazník pro občany obce Písečná

15. září 2020, 08:00 | Vážení spoluobčané,
předkládáme vám tento anonymní dotazník ke zjišťování vašeho názoru na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho vyplněním máte možnost ovlivnit strategické plánování obce v období 2021 - 2028 a výsledky tohoto šetření budou zohledněny při zpracování důležitého dokumentu - Strategický plán obce. Tento plán obsahuje dlouhodobé i krátkodobé cíle rozvoje obce v důležitých oblastech života v obci. K úspěšnému budoucímu rozvoji Písečné dojde pouze s vaší účastí a je úkolem zastupitelstva obce přihlížet k vašim přáním a názorům. Proto vás prosíme o zodpovězení níže uvedených otázek.
Dotazník vyplňte a odevzdejte do 30. 9. 2020 osobně prostřednictvím poštovní schránky OÚ Písečná. Dotazníky jsou k dispozici i k vyzvednutí na obecním úřadě. Dotazník lze rovněž vyplnit elektronicky (preferujeme) na webových stránkách obce www.obecpisecna.cz. Dotazník vyplňujte zakřížkováním příslušných odpovědí.
Děkujeme, že se zajímáte o budoucnost naší obce.
Odkaz na dotazník: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hYH6iqF5UGBkcRItJYfDktqxMMacDZFraj9x4tCHtlUNkFLSUc3SEI2NUFDWU41RjE4U1NYTDZUVS4u

 

 

 

S počítači to umíme - výukový kurs pro seniory

11. září 2020, 10:21 | Obec Písečná pořádá bezplatný výukový kurs pro seniory starší 60 let z Písečné.
Kurs je vhodný pro seniory, kteří vlastní a používají počítač, a chtějí se zdokonalit v některých dovednostech. Výukový kurs je zaměřený na zvýšení počítačové gramotnosti, ovládání PC, bezpečné chování na síti, seznámení se sociálními sítěmi, rozpoznání šíření lživých informací, ovládání internetového bankovnictví a online nakupování.
Tento projekt je organizován jako jedna z aktivit místní Agendy 21 a je podpořen z dotace Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21.

 

 

 

Olympiáda pro děti

11. září 2020, 09:43 | Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Písečná vás ve spolupráci se Spolkem přátel kultury a sportu na Písečné a obcí Písečnou zvou na Olympiádu pro děti, která se uskuteční v sobotu 19.9.2020 v areálu Výletiště. Děti budou soutěžit v různých sportovních disciplínách, připraven je doprovodný program, věcné ceny pro soutěžící a zahraje i živá hudba. Akce byla podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje a rozpočtu obce Písečná.

 

 

 

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK kraji-3. výzva“ č. 3-2019-08

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

07.09.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

7. září 2020, 11:13

 

 

 

Vyprošťování osob z havarovaného automobilu - přeshraniční cvičení pokračují

7. září 2020, 08:52 | V sobotu 5.9.2020 vyjeli naši hasiči do Brenne, kde absolvovali další společné cvičení v rámci projektu Brenna Písečná - partnerství v činnostech

 

 

 

Projekt „Brenna Písečná – partnerství v činnostech“.. úspěšně pokračuje společnými cvičeními dobrovolných hasičů z obou partnerských obcí.

4. září 2020, 13:19 | Přeshraniční projekt založený na spolupráci dobrovolných hasičských sborů z obce Brenna v Polské republice a SDH Písečná úspěšně pokračuje dalšími aktivitami.

 

 

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ - Svolání 1. zasedání okrskové volební komise

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.09.2020

Svěšeno:

10.09.2020

4. září 2020, 12:40

 

 

 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3. září 2020, 08:11 | V sobotu 19. 9. 2020 bude probíhat sběr a svoz nebezpečných odpadů. Přesný harmonogram umístění kontejnerů naleznete v příloze.

 

 

 

Sbírka použitého ošacení

2. září 2020, 13:26 | Obec Písečná ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení. Do Kulturního domu v Písečné můžete donést veškeré letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2), domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky), vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, obuv – nepoškozená a v párech, kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti, hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové, menší elektrospotřebiče, hygienické potřeby, dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...) Sbírka se uskuteční ve dnech 21. - 23. 9. 2020
Bližší informace nejdete v přiloženém letáku.

 

 

 

Strana výpisu

1 ...

 

Informace z OÚ

Potřebuji si vyřídit

Dokumenty

Kontakty

Úřední deska

Samospráva

Hospodaření obce

Zpravodaj

VOLBY

ZŠ a MŠ Písečná

Formuláře

Dotační programy

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné zakázky

Pronájem budov

Kanalizace

Strategické dokumenty

Místní agenda 21

Projekty podpořené z dotací

Odpady

GDPR