Obecní úřad

Kulturní a sportovní akce na Jablunkovsku - LISTOPAD 2017

20. října 2017, 08:53 | Zveřejňujeme přehled kulturních a sportovních akcí, konaných na Jablunkovsku v měsíci listopadu 2017.

 

 

 

Označování popelnic čárovými kódy

18. října 2017 | Prosíme o kontrolu označení popelnic čárovým kódem. Neoznačené popelnice budou znovu označovány v pátek 20.10.2017. Prosíme popelnici viditelně označte číslem popisným. Kód popelnice musí být přiřazen k číslu popisnému. U neoznačených popelnic nebylo možné číslo domu přiřadit.

 

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

16.10.2017

Vyvěšeno do:

21.10.2017

16. října 2017, 16:48

 

 

 

Usnesení č. 25 z jednání zastupitelstva obce Písečná konaného dne 2. 10. 2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.10.2017

Vyvěšeno do:

09.11.2017

11. října 2017, 08:01

 

 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná č. 10/2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

09.10.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

9. října 2017, 11:50

 

 

 

Svoz popela - harmonogram

4. října 2017, 09:55 | První svoz popela v zimní sezóně 2017/2018 proběhne 10.11.2017
Další svozy budou probíhat ve 4 týdenních intervalech. Svoz popela v měsíci lednu proběhne výjimečně v sobotu a to 6.1.2018. Harmonogram svozů najdete v příloze.

 

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

04.10.2017

Vyvěšeno do:

22.10.2017

4. října 2017, 07:40 | Oznámení o době a místě konání voleb v obci Písečná

 

 

 

Nařízení státní veterinární správy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.10.2017

Svěšeno:

18.10.2017

2. října 2017, 15:02 | Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji.

 

 

 

Oznámení o jednání Zastupitelstva obce Písečná - 2.10.2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.09.2017

Svěšeno:

03.10.2017

25. září 2017, 14:06

 

 

 

První zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.09.2017

Svěšeno:

28.09.2017

22. září 2017, 09:04

 

 

 

Strana výpisu

1 ...

 

Informace z OÚ

Potřebuji si vyřídit

Dokumenty

Kontakty

Úřední deska

Samospráva

Hospodaření obce

Zpravodaj

ZŠ a MŠ Písečná

Formuláře

Dotační programy

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné zakázky

Pronájem budov

Kanalizace

Strategické dokumenty

Místní agenda 21

Volnočasový klub