Oficiální stránky obce Písečná


17.4.2014 (9:55) - Obecná informace
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Společnost ČEZ oznamuje, že ve dnech 21.-22.5.2014 bude v době od 7.30 - 16.30 hodin přerušena dodávka elektřiny. Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. Mapu najdete v příloze.

Zobrazit celý článek vystavila: Petra Rathouská

14.4.2014 (10:37) - Obecná informace
Den Země v Goralii

V sobotu 12.4.2014 se v naší obci uskutečnila akce s názvem Den Země v Goralii. Smyslem akce bylo vyčistit veřejná prostranství, lesy, potoky a turistické stezky od odpadků. Akce se zúčastnilo 40 dobrovolníků včetně dětí a dospělých. Sesbíraný odpad byl uložen do 40 kusů igelitových pytlů a bude zlikvidován firmou Nehlsen. Součástí akce bylo i posezení u táboráku. Všem dobrovolníkům děkujeme.

Zobrazit celý článek vystavil: Bc David Ćmiel

8.4.2014 (13:14) - Obecná informace
Vítání občánků

Osm nových občánků přivítal do obce pan starosta ve čtvrtek 20. března 2014 při malé slavnosti v Kulturním domě v Písečné. Děti z mateřské školy si pod vedením paní učitelky připravily krátké vystoupení. Rodiče svým podpisem do pamětní knihy stvrdili skutečnost o narození dítěte. Děti obdržely od pana starosty a paní místostarostky dárky a maminky kytičky. V letošním roce jsme přivítali Martinu Puczokovou, Adama Świerczka, Davida Bártka, Amélii Avratovou, Emu Filipek, Markétu Borskou, Magdalénu Sikorovou a Adélku Martynkovou. Všem přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky. Více fotografií najdete ve fotogalerii

Zobrazit celý článek vystavila: Petra Rathouská

8.4.2014 (12:40) - Obecná informace
Sběr a svoz objemného a nebezpečného odpadu - 10.5.2014

V sobotu 10.5.2014 bude proveden sběr a svoz nebezpečného a objemného odpadu v obci Písečná. Rozpis viz. příloha.

Zobrazit celý článek vystavila: Petra Rathouská

8.4.2014 (11:04) - Obecná informace
Kácení dřevin rostoucích mimo les

V souvislosti s legislativními změnami na úseku ochrany přírody a krajiny byl vydán informační leták "KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES". Tento informační leták s tématikou z oblasti ochrany dřevin a povolování jejich kácení najdete v příloze.

Zobrazit celý článek vystavila: Petra Rathouská

4.4.2014 (9:33) - Obecná informace
OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK

V sobotu 26. 4. 2014 proběhne v obci pravidelné očkování psů a koček. Podrobnosti o místě a době očkování najdete v příloze.

Zobrazit celý článek vystavila: Anna Pavlusová

21.3.2014 (9:41) - Obecná informace
Kulturní a sportovní akce na Jablunkovsku - DUBEN 2014

Zveřejňujeme nabídku sportovních a kulturních akcí na Jablunkovsku na měsíc duben 2014.

Zobrazit celý článek vystavila: Petra Rathouská

13.3.2014 (9:52) - Obecná informace
Pozvánka na přednášku - KYBERŠIKANA

Základní a mateřská škola v Písečné zve všechny na přednášku o nebezpečí kyberšikany. Přednáška se uskuteční 18. března 2014 v učebně základní školy v Písečné. Bližší informace najdete v příloze.

Zobrazit celý článek vystavila: Petra Rathouská

7.3.2014 (10:27) - Obecná informace
Hasičský záchranný sbor upozorňuje

Z důvodů velmi nebezpečného vypalování suchých porostů, zakládání ohňů v přírodě a spalování hořlavých látek ve volném prostranství se hasiči setkávají s nárůstem počtu požárů. Z tohoto důvodu vydává Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje upozornění, které najdete v příloze.

Zobrazit celý článek vystavila: Petra Rathouská

7.3.2014 (10:17) - Obecná informace
Oznámení o obnově katastrálního operátu

Obec Písečná podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Třinec, že v katastrálním území Písečná u Jablunkova obce Písečná bude zahájena obnova katastrálního oerátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby. Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění jsou upozorňováni na ustanovení katastrálního zákona, která jsou součástí přílohy.

Zobrazit celý článek vystavila: Petra Rathouská


[Starší články]

Kalendář akcí


Rok 2014:
10.5. Železný hasič
2. kolo soutěže Železný hasič.
Výletiště Písečná 14:00
Pořádá SDH Písečná
11.5. Okrsková hasičská soutěž
Soutěž v požárním útoku pro sbory jablunkovského okrsku.
Výletiště Písečná
24.5. Nohejbal cup Písečná
Nohejbalový turnaj trojic. Přihlášky posílejte na mail david.cmiel@seznam.cz
(725 146 249).
7.6. Dětské radovánky
Pořádá Sdružení rodičů a přátel školy.
18.6. Setkání jubilantů
KD Písečná
19.7. Hasičská soutěž
Hasičská soutěž v požárním útoku.
Pořádá SDH Písečná v areálu Výletiště.
26.7. Volejbalový turnaj
Hřiště s umělým povrchem. Přihlášky: ivona.cmielova@seznam.cz.
23.8. Den obce
Výletiště
Pořádá OÚ Písečná.
5.12. Obecní Mikuláš
Pořádá OU Písečná.
31.12. Silvestrovský fotbal

Zaregistrujte se!

Registrací získáte možnost zasílání aktuálních informací zveřejněných na těchto stránkách!
Registrovat se můžete kliknutím
na tento formulář.
Informace o registraci získáte zde.
Obecní úřad Písečná - adresa: Písečná 42, 739 91 Jablunkov - IČO: 70632430 - tel. a fax: 558 359 825 - bankovní účet: 86-5630280257/0100

© Copyright 2007 - 2014 Obecní úřad Písečná email: urad@obecPisecna.cz, administrátor: admin@obecPisecna.cz