Strategické dokumenty

Výsledky dotazníkového šetření - Strategický plán rozvoje obce na období let 2021 - 2028

30. října 2020, 13:59 | V průběhu měsíce září letošního roku probíhalo v naší obci dotazníkové šetření zaměřené na zjištění názorů občanů na budoucí rozvoj naší obce. V příloze článku zveřejňujeme výsledky šetření.

 

 

 

Dvouletý akční plán strategie rozvoje obce na období 2018-2020

29. března 2019, 09:22 | Obec Písečná realizuje Strategii rozvoje obce prostřednictvím dvouletých akčních plánů. Dvouletý akční plán strategie rozvoje obce na období 2018-2020 byl pořízení v rámci realizace projektu "Profesionalizace veřejné správy obcí na území Jablunkovska,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002859“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost

 

 

 

Strategický plán rozvoje obce Písečná 2015 - 2020

15. března 2017, 16:07 | Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Strategický plán rozvoje obce Písečná, v příloze zveřejňujeme jeho plné znění spolu s výsledky dotazníkového šetření mezi občany obce, které bylo jedním ze základních podkladů pro tvorbu strategického dokumentu. Na tvorbě strategie se podílel Mgr. Petr Karlubík, zastupitelé, dále byli zapojení zástupci spolků, podnikatelů, vedení školy a návrh strategie byl projednán na veřejné schůzi za účasti občanů.