Obecní úřad

Mimořádné opatření č. 14/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě -

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

14.07.2020

Vyvěšeno do:

13.08.2020

14. července 2020, 11:13 | Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákona č. 258/2000 Sb.“) ve smyslu § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i) a § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.
nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající s účinností ode dne vyhlášení do odvolání tohoto mimořádného opatření na území obcí Frýdek Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost.

 

 

 

Letní kino

14. července 2020, 10:39 | Zveme na další promítání letního kina, které se uskuteční v neděli 26. 7. 2020 od 20.00 hodin na Výletišti. Těšit se můžete na českou komedii "PŘES PRSTY". Cena vstupného 20,- Kč. V případě nepříznivého počasí proběhne promítání v Kulturním domě Písečná - povinná rouška. Občerstvení zajištěno.

 

 

 

Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích most přes potok Kotelnice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

14.07.2020

Vyvěšeno do:

30.07.2020

14. července 2020, 08:43

 

 

 

Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích u RD č.p. 155

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

14.07.2020

Vyvěšeno do:

30.07.2020

14. července 2020, 08:22

 

 

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 24. 7. 2020

13. července 2020, 17:15 | Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Písečná.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Od 1. 1. 2021 společnost ČEZ Distribuce přechází se stávajícího způsobu výlepu plakátů na elektronickou formu oznámení o plánovaných přerušeních dodávek elektřiny. zaregistrovat se a dostávat informace e-mailem můžete již dnes: www.cezdistribuce.cz/sluzba
Další možnosti naleznete na www.cezdistribuce.cz

 

 

 

Nabídka práce

13. července 2020, 16:53 | Obec Písečná hledá pracovníka na pozici údržbář - domovník.
Podrobnosti v příloze.

 

 

 

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Petr Borkovec

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

02.07.2020

Vyvěšeno do:

20.07.2020

2. července 2020, 13:41

 

 

 

Závěrečný účet obce Písečná za rok 2019

30. června 2020, 10:45

 

 

 

POZOR! PRIMICE SE ODKLÁDÁ!

30. června 2020, 07:25 | Primiční sv. mše odložena

Drazí přátelé,

úsloví „Člověk míní, Pán Bůh mění“ se v těchto dnech znovu naplňuje. Jistě se mnoho z Vás chystalo vydat na mou PRIMIČNÍ MŠI SVATOU, plánovou na 4. července na 14:00, ale situace se změnila. Nově vydaná hygienická nařízení vztahující se na okres Frýdek-Místek, do kterého město Jablunkov spadá, nám tuto akci nyní neumožňují uskutečnit v řádném termínu, nicméně AKCE SE NERUŠÍ, ALE POUZE ODKLÁDÁ na nejbližší možný termín, o kterém Vás budu co nejdříve informovat. Děkuji Vám za všechny projevy přízně a budu se těšit na slavení mše svaté s Vámina místě Vám i mě tolik drahém.Aktuální změny sledujte na www.primice.cz a www.farnost-jablunkov.cz.

P. Michal Krenželok

 

 

 

Bezpečné prázdniny - preventivní informace Policie ČR

29. června 2020, 15:42 | Přestože to ještě před pár týdny mohlo vypadat všelijak, letní prázdniny si mohou i letos školáci užívat v plné míře. Každý školák se nejvíce těší na závěr školního roku, na dva měsíce letních prázdnin, nové kamarády, letní tábory a veškerá dobrodružství, které s sebou prázdniny přinášejí. Prázdniny však také přinášejí mnoho složitých situací nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče, kteří musí i nadále chodit do zaměstnání. A tak se může stát, že starší děti zůstávají po dobu jejich pracovní doby sami. Pro bezpečnější prožití letních prázdnin jsme pro děti připravili pár užitečných rad, které najdete v přiloženém letáku.

 

 

 

Strana výpisu

1 ...

 

Informace z OÚ

Potřebuji si vyřídit

Dokumenty

Kontakty

Úřední deska

Samospráva

Hospodaření obce

Zpravodaj

ZŠ a MŠ Písečná

Formuláře

Dotační programy

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné zakázky

Pronájem budov

Kanalizace

Strategické dokumenty

Místní agenda 21

Projekty podpořené z dotací

Odpady

GDPR