Informace z OÚ

Dotazníkové šetření k rozvoji sociálních služeb

12. června 2020, 13:16 | Obec Písečná společně s Místní akční skupinou Jablunkovsko a Sdružením obcí Jablunkovska připravuje aktualizaci Komunitní plánu sociálních služeb. Jedním z důležitých podkladů pro aktualizaci jsou názory občanů žijících v našem regionu. Pokud vám tedy záleží na kvalitě a dostupnosti sociálních služeb v Písečné a okolí, zapojte se do jejich plánování a rozvoj.

 

 

 

Zahájení provozu díla "Splašková kanalizace Písečná - I. etapa

4. června 2020, 11:45 | Obec Písečná dokončila stavbu „Splašková kanalizace Písečná – 1. etapa“, kolaudační souhlas se stavbou byl vydání ke dni 26. 5. 2020. Kanalizaci bude provozovat na základě koncesního řízení společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava od 1. 6. 2020 a od tohoto data je možné zahájit připojování nemovitostí ke kanalizaci.

 

 

 

Očkování psů proti vzteklině

27. května 2020, 12:32 | V sobotu 30. 5. 2020 proběhne v obci Písečná pravidelné očkování psů proti vzteklině. Podrobné informace najdete v příloze.

 

 

 

Kulturní a sportovní akce na Jablunkovsku - ČERVEN 2020

25. května 2020, 11:40

 

 

 

Oznámení - nález hodinek

14. května 2020, 08:17 | V katastru obce Písečná byly nalezeny hodinky. Majitel si je může vyzvednou na obecním úřadě.

 

 

 

Oznámení o jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 18.5.2020

11. května 2020, 16:34 | Jednání ZO Písečná se uskuteční dne 18.5.2020 od 16.30 v objektu Výletiště.

 

 

 

SPOLEČNĚ POMÁHÁME PŘÍRODĚ I LIDEM

11. května 2020, 09:57 | Máte doma v šuplíku nepoužívané mobily? S každým odevzdaným mobilem podpoříte provoz paliativní a hospicové péče (nevyléčitelně nemocní) poskytovanou organizací Medica Třinec, z.ú. Mobily můžete odevzdat v Jablunkovském informačním centru u kostela nebo v prodejně Netis v Jablunkově. S každým odevzdaným mobilem přispějete částkou 10 Kč.

 

 

 

Sběr zeleného odpadu - výzva a upozornění

30. dubna 2020, 08:47 | Milí spoluobčané, pokud využíváte pro likvidaci zeleného odpadu ze zahrad kontejner u víceúčelového hřiště v centru obce, separujte odpad na kompostovatelný, tj. tráva, listí, štěpka, hrabanka a a na odpad, který je nutné pro kompostování dále zpracovávat, což jsou větve stromů a keřů. Přistaveny jsou nově dva kontejnery, jeden na trávu, druhý na větve, oba jsou zřetelně označeny. Připomínáme, že odpad můžete likvidovat i sami kompostováním, případně štěpkováním na vlastní zahradě. Vlastní kompost je to nejlepší hnojivo pro zahrádkáře. Děkujeme vám.

 

 

 

Den Země v Písečné

22. dubna 2020, 11:08 | Dnes je 22.dubna a celý svět slaví Den Země. Svátek má každému z nás připomenout odpovědnost za stav naší planety a důležitost ochrany životního prostředí především pro budoucí generace.

V naší obci jsme každý rok organizovali úklidovou akci. Letos, bohužel, z důvodu koronavirové epidemie nemohou být veřejné akce uskutečněny. Chceme vás však vyzvat, abyste sami nebo se svými blízkými vyrazili o nadcházejícím víkendu do přírody na procházku a pomohli naši obec zkrášlit a uklidit od nepořádku.

 

 

 

Změna termínu povinného očkování psů - nový termín 30. 5. 2020

22. dubna 2020, 10:58 | Termín očkování psů se přesunuje na květen - sobota 30.5.2020 z důvodu nařízených omezení v konání veřejných akcí. Spolu s očkováním bude možné provést i čipování zvířete. Připomínáme, že od 1.1.2020 je čipování ze zákona o veterinární péči povinné a očkování psa proti vzteklině je platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. V obci platí také Obecně závazná vyhláška k trvalému označování psů, která chovateli ukládá povinnost nahlásit označení zvířete (čipování) obecnímu úřadu. OÚ Písečná nově disponuje čtečkou čipů, která umožňuje identifikaci nalezeného zvířete a kontaktování majitele prostřednictvím údajů v registru zvířat.

 

 

 

Strana výpisu

2 ...