Informace z OÚ

Štafetový běh pro Jablunkov

14. června 2018, 07:18 | Štafetový běh pro Jablunkov se uskuteční v rámci Jablunkovského jarmarku 14. 7. 2018. Start v 16.15 hodin na Mariánském náměstí.

Bližší informace na e-mailu: kultura@jablunkov.cz.

 

 

 

Informace pro občany - změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1.7.2018

12. června 2018, 13:09 | S ohledem na nadcházející letní sezónu zveřejňujeme letáky s aktuálními informacemi o lhůtách pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, o výši správních poplatků a místní příslušnosti úřadů pro nabírání žádostí a předávání vyhotovených dokladů. Informace v letácích reflektují novou právní úpravu na úsecích OP a CD účinnou od 1.7.2018 (zákon č,. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o OP). T

 

 

 

Kulturní a sportovní akce na Jablunkovsku - ČERVEN 2018

22. května 2018, 14:12 | Zveřejňujeme přehled kulturních a sportovních akcí, konaných na Jablunkovsku v měsíci červnu 2018.

 

 

 

Olympiáda spolků a kácení máje

16. května 2018, 07:54 | V sobotu 26.5.2018 se od 12.00 v areálu Výletiště v Písečné uskuteční Olympiáda spolků a kácení máje. Akce se koná v rámci projektu přeshraniční spolupráce Brenná Písečná - společná start.

 

 

 

Péče o nemocného v domácím prostředí

11. května 2018, 11:25 | Nemocnice Třinec, p. o., ve spolupráci s nadačním fondem "Zůstaneme doma" nabízí pomoc při zvládnutí počáteční nejistoty v péči o Vašeho blízkého. Zájemci o tento projekt najdou bližší informace v přiloženém letáku.

 

 

 

Sběr nebezpečného a objemného odpadu

4. května 2018, 15:48 | V sobotu 12. 5. 2018 bude probíhat sběr objemných a nebezpečných odpadů. Přesný harmonogram umístění kontejnerů naleznete v příloze.

 

 

 

Zpřesňování polohy tras distribučních sítí NN ČEZ Distribuce, a.s.

30. dubna 2018, 13:32 | Společnost MDP GEO s.r.o. bude ve dnech 30.4. - 13.5.2018 na území obce Písečná provádět vytýčení podzemního vedení elektrického nízkého napětí a následně bude provádět “Zpřesňování polohy tras distribučních sítí NN ČEZ Distribuce, a.s.“. Předmětem je vytýčení zařízení v terénu a následné geodetické zaměření. Zpřesňování polohy nízkého napětí probíhá pod záštitou společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Společnosti MDP GEO při výkonu činností přísluší veškerá práva, která dle energetického zákona a za zákonem stanovených podmínek svědčí provozovateli distribuční soustavy, tj. oprávněnému vstupu a vjezdu na cizí nemovitosti, v souvislosti se zřizováním, obnovou, a provozováním distribuční soustavy energetické společnosti.
Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách www.mdpgeo.cz.

 

 

 

Informace ze pro občany - Splašková kanalizace – I. etapa, Chodník a inženýrské sítě Písečná

26. dubna 2018, 09:45 | Ve středu 25.4.2018 proběhlo v Kulturním domě v Písečné setkání s občany ke stavbě "Splašková kanalizace Písečná - I. etapa, Chodník a inženýrské sítě Písečná".
Informace a prezentace ze setkání zveřejňujeme v přílohách ke stažení. Především zde naleznete informace o průběhu stavby, její časový harmonogram, podmínky pro realizaci a důležité informace o postupu při zřizování kanalizačních přípojek a žádost o zpracování projektové dokumentace na kanalizační přípojku, kterou by jste měli odevzdat na OÚ Písečná do 14.5.2018.

 

 

 

Setkání s občany - Informace o stavbě "Splašková kanalizace - I. etapa, chodník a inženýrské sítě Písečná"

23. dubna 2018, 11:26 | Zveme Vás na Setkání s občany, které se bude věnovat stavbě Splašková kanalizace - I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná. Informační schůzka se uskuteční dne 25.4.2018 od 16. 30 hodin v Kulturním domě Písečná. Chceme Vás informovat o způsobu provádění stavby, o jejím časovém harmonogramu a také Vám nabídneme zpracování projektové dokumentace pro domovní přípojku. Prostor bude i na Vaše dotazy.

 

 

 

Den Země v Písečné

23. dubna 2018, 11:21 | Přinášíme několik fotografií ze sobotního úklidu Písečné. Všem dobrovolníkům z řad občanů a našich spolků chceme velmi poděkovat. Písečná je krásná obec a teď i krásně uklizená obec. Sesbírali jsme cca 500 Kg odpadků a vyčistili mnohá zákoutí. Akce se uskutečnila v rámci kampaně místní agendy 21, zaměřené na udržitelný rozvoj naší obce a v rámci akce Ukliďme svět/Ukliďme Česko 2018

 

 

 

Strana výpisu

... 9 ...