Oznámení o umístění velkoobjemového kontejneru na biologicky rozložitelný odpad

15. května 2017, 14:19 | Obec Písečná rozšiřuje své služby pro občany v oblasti likvidace biologicky rozložitelných odpadů.

Biologicky rozložitelný odpad vhodný ke kompostování mohou občané Písečné nově ukládat také do velkoobjemového kontejneru umístěného u víceúčelového hřiště v Písečné.
Za kompostovatelný biologický odpad lze považovat listí, trávu, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpku z větví stromů a keřů, hlínu z květináčů, spadané ovoce, skořápky od vajec atd.
Do kontejneru nelze ukládat zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

  • Oznámení o umístění velkoobjemového kontejneru na biologicky rozložitelný odpad
    Oznámení o umístění velkoobjemového kontejneru na biologicky rozložitelný odpad
  • Oznámení o umístění velkoobjemového kontejneru na biologicky rozložitelný odpad
    Oznámení o umístění velkoobjemového kontejneru na biologicky rozložitelný odpad

 

 

 

Informace z OÚ

Potřebuji si vyřídit

Dokumenty

Kontakty

Úřední deska

Samospráva

Hospodaření obce

Zpravodaj

ZŠ a MŠ Písečná

Formuláře

Dotační programy

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné zakázky

Pronájem budov

Kanalizace

Strategické dokumenty

Místní agenda 21

Volnočasový klub