Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.12.2018

Svěšeno:

03.01.2019

18. prosince 2018, 10:06

Přílohy:

 

 

 

Archiv úřední desky

Smlouvy