Archiv úřední desky

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky , Č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

11.03.2020

Svěšeno:

27.03.2020

11. března 2020, 08:19 | Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

 

 

 

Oznámení o vyhlášení elektronické aukce na prodej nemovitých věcí v kat. území Písečná u Jablunkova

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.03.2020

Svěšeno:

28.03.2020

2. března 2020, 14:52

 

 

 

Usnesení č. 14 z jednání ZO Písečná dne 3. 2. 2020

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.02.2020

Svěšeno:

13.03.2020

12. února 2020, 14:51

 

 

 

Oznámení o jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 3. 2. 2020

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.01.2020

Svěšeno:

04.02.2020

27. ledna 2020, 16:53

 

 

 

Oznámení o zveřejnění - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu SOJ pro rok 2021-2022

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.12.2019

Svěšeno:

22.01.2020

23. prosince 2019

 

 

 

Oznámení o zveřejnění - Schválený rozpočet SOJ na rok 2020

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.12.2019

Svěšeno:

22.01.2020

23. prosince 2019

 

 

 

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 5/2019 rozpočtu SOJ pro rok 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.12.2019

Svěšeno:

22.01.2020

23. prosince 2019

 

 

 

Oznámení o vyhlášení elektronické aukce na prodej nemovitých věcí v kat. území Písečná u Jabunkova

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.12.2019

Svěšeno:

02.02.2020

19. prosince 2019, 11:49

 

 

 

Usnesení č. 13 z jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 11. 12. 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.12.2019

Svěšeno:

12.01.2020

13. prosince 2019, 11:33

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.12.2019

Svěšeno:

28.12.2019

12. prosince 2019, 14:25

 

 

 

Strana výpisu

1 ...