Archiv úřední desky

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.09.2019

Svěšeno:

19.09.2019

3. září 2019, 10:55 | Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019

 

 

 

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - "Splašková kanalizace v obci Písečná - I. etapa" - změna stavby před dokončením

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.08.2019

Svěšeno:

12.09.2019

27. srpna 2019, 13:27

 

 

 

Usnesení č. 9 z jednání Zastupitelstva obce Písečná ze dne 19. 8. 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.08.2019

Svěšeno:

12.09.2019

27. srpna 2019, 11:59

 

 

 

Program obce Písečná pro poskytování Návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na Pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.08.2019

Svěšeno:

20.09.2019

21. srpna 2019, 07:53

 

 

 

Oznámení o konání akce - Den obce Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.08.2019

Svěšeno:

26.08.2019

5. srpna 2019, 14:23

 

 

 

ROZHODNUTÍ o povolení ve věci udělení výjimky - medvěd hnědý

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.07.2019

Svěšeno:

02.08.2019

17. července 2019, 14:09 | Rozhodnutí ve věci udělení výjimky ze zákazů uvedených v základnách podmínkách ochrany zvláště chráněných druhů živočichů - medvěd hnědý

 

 

 

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3/2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.07.2019

Svěšeno:

11.08.2019

12. července 2019, 12:03

 

 

 

Oznámení o zahájení společného řízení - "Splašková kanalizace v obci Písečná - I. etapa" - změna stavby před dokončením

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.07.2019

Svěšeno:

25.07.2019

3. července 2019, 15:25

 

 

 

Oznámení o konání akce "Hasičská soutěž" - Soutěž v požárním útok

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.07.2019

Svěšeno:

17.07.2019

1. července 2019, 11:15

 

 

 

Usnesení č. 8 z jednání Zastupitelstva obce Písečná ze dne 24. 6. 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.06.2019

Svěšeno:

12.07.2019

26. června 2019, 11:12

 

 

 

Strana výpisu

1 ...