Archiv úřední desky

Jednání Zatupitelstva obce Písečná - 20. 2. 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.02.2017

Svěšeno:

23.02.2017

13. února 2017, 14:36

 

 

 

Nařízení státní veterinární správy k zamezení šíření ptačí chřipky

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

11.01.2017

Svěšeno:

10.02.2017

11. ledna 2017, 13:32 | Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky. Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (subtyp H5N8) na území České republiky.

 

 

 

Usnesení č. 19 z jednání zastupitelstva obce Písečná dne 19. 12. 2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.12.2016

Svěšeno:

20.01.2017

21. prosince 2016, 11:05

 

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu obce Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.12.2016

Svěšeno:

13.01.2017

13. prosince 2016, 10:27 | Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu jako pořizovatel
územního plánu Písečná ve smyslu § 55 odst. 1 a následně § 47 odst. 2 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a novel a ve znění vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů oznamuje projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Písečná v období 12/2016 – 12/2020 a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov (radnice, přízemí – kancelář č. 7).

 

 

 

Jednání Zatupitelstva obce Písečná - 19. 12. 2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.12.2016

Svěšeno:

20.12.2016

12. prosince 2016, 14:06

 

 

 

Návrh rozpočtu hospodaření SOJ na rok 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.12.2016

Svěšeno:

22.12.2016

 

 

 

Návrh rozpočtu obce Písečná na rok 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.12.2016

Svěšeno:

19.12.2016

2. prosince 2016, 11:45

 

 

 

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.11.2016

Svěšeno:

09.12.2016

23. listopadu 2016, 13:50 | Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného. Tyto ceny jsou uvedeny v příloze.

 

 

 

Usnesení č. 18 z jednání zastupitelstva obce Písečná dne 14. 11. 2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.11.2016

Svěšeno:

02.12.2016

16. listopadu 2016, 10:05

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová níkomunálních odpadů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.11.2016

Svěšeno:

01.12.2016

15. listopadu 2016, 14:24

 

 

 

Strana výpisu

1 ...