Archiv úřední desky

Nařízení státní veterinární správy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.10.2017

Svěšeno:

18.10.2017

2. října 2017, 15:02 | Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji.

 

 

 

Oznámení o jednání Zastupitelstva obce Písečná - 2.10.2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.09.2017

Svěšeno:

03.10.2017

25. září 2017, 14:06

 

 

 

První zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.09.2017

Svěšeno:

28.09.2017

22. září 2017, 09:04

 

 

 

Návrh opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.09.2017

Svěšeno:

02.10.2017

15. září 2017, 10:21 | Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, následující opatření obecné povahy:
1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,
b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.

 

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.09.2017

Svěšeno:

05.10.2017

5. září 2017, 09:03 | Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS PČR

 

 

 

Doručení návrhu na aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.08.2017

Svěšeno:

09.10.2017

30. srpna 2017, 10:17

 

 

 

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Chodník a inženýrské sítě obce Písečná"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.08.2017

Svěšeno:

19.09.2017

24. srpna 2017, 12:57

 

 

 

Usnesení č. 24 z jednání zastupitelstva obce Písečná konaného dne 16. 8. 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.08.2017

Svěšeno:

22.09.2017

23. srpna 2017, 07:44

 

 

 

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.08.2017

Svěšeno:

20.09.2017

21. srpna 2017, 08:39

 

 

 

Oznámení o konání akce "Den obce Písečná"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

11.08.2017

Svěšeno:

22.08.2017

11. srpna 2017, 13:40

 

 

 

Strana výpisu

1 ...