Archiv úřední desky

Usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Písečná konaného dne 31. 10. 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.11.2018

Svěšeno:

18.11.2018

2. listopadu 2018, 15:06

 

 

 

Nařízení státní veterinární správy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.10.2018

Svěšeno:

11.11.2018

26. října 2018, 09:09 | Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,veterinární zákon”), v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona a v souladu s vyhláškou č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, v platném znění nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji: Čl. 1 Vymezení ohniska Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2018/124956-T ze dne 24.10.2018 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89773666 v k. ú. 656356 (Písečná)

 

 

 

Nařízení státní veterinární správy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.10.2018

Svěšeno:

11.11.2018

25. října 2018, 14:02 | Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dale jen ,,veterinární zákon”), v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona a v souladu s vyhláškou č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, v platném znění nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji: Čl. 1 Vymezení ohniska Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2018/124440-T ze dne 23.10.2018 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89986965 v k. ú. 656348 (Návsí)

 

 

 

Oznámení o konání Ustavujícího jednání zastupitelstva obce Písečná dne 31. 10. 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.10.2018

Svěšeno:

06.11.2018

23. října 2018, 14:45

 

 

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Písečná konané ve dnech 5. a 6. 10. 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.10.2018

Svěšeno:

21.10.2018

6. října 2018, 16:43

 

 

 

Usnesení č. 36 z jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 22. 9. 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.09.2018

Svěšeno:

12.10.2018

26. září 2018, 09:47

 

 

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Oznámení o době a místě konání voleb v obci Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.09.2018

Svěšeno:

07.10.2018

20. září 2018, 12:54

 

 

 

Oznámení o jednání Zastupitelstva obce Písečná 22. 9. 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.09.2018

Svěšeno:

24.09.2018

17. září 2018, 16:50

 

 

 

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.09.2018

Svěšeno:

10.10.2018

10. září 2018, 10:38

 

 

 

Stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.09.2018

Svěšeno:

21.09.2018

5. září 2018, 10:16

 

 

 

Strana výpisu

1 ...