Archiv úřední desky

Nařízení státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.04.2019

Svěšeno:

16.05.2019

30. dubna 2019, 11:00

 

 

 

Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.04.2019

Svěšeno:

04.05.2019

29. dubna 2019, 13:45

 

 

 

Oznámení o konání akce "Noční hasičská soutěž a Železný hasič"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.04.2019

Svěšeno:

09.05.2019

24. dubna 2019, 07:51

 

 

 

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 8. 4. 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.04.2019

Svěšeno:

18.05.2019

18. dubna 2019, 12:32

 

 

 

Nařízení státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.04.2019

Svěšeno:

03.05.2019

17. dubna 2019, 11:33

 

 

 

Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů - medvěda hnědého dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.04.2019

Svěšeno:

03.05.2019

17. dubna 2019, 11:26

 

 

 

Opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.04.2019

Svěšeno:

04.05.2019

4. dubna 2019, 07:47 | Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve snění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon"), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst.1 až 3 lesního zákona.

 

 

 

Oznámení o jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 8. 4. 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.04.2019

Svěšeno:

09.04.2019

1. dubna 2019, 14:51

 

 

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - Stanovení minimálního počtu členů OVK

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.03.2019

Svěšeno:

04.05.2019

22. března 2019, 12:01

 

 

 

Usnesení č. 5 z jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 25. 2. 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.03.2019

Svěšeno:

04.04.2019

5. března 2019, 15:13

 

 

 

Strana výpisu

1 ...