Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Archiv úřední desky

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.05.2021

Svěšeno:

20.06.2021

31. května 2021, 07:51 | Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání
Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu
povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.

 

 

 

Oznámení o veřejné soutěži o prodeji pozemků ve vlastnictví obce Bukovec

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.05.2021

Svěšeno:

18.05.2021

4. května 2021, 11:11

 

 

 

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.04.2021

Svěšeno:

28.05.2021

28. dubna 2021, 13:39

 

 

 

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za období 6. - 12./ 2020 a dosažené skutečnosti v témže období

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.04.2021

Svěšeno:

26.05.2021

26. dubna 2021, 16:35

 

 

 

Finanční úřad pro MSK - Veřejná vyhláška čj. 1718253/21/3200-11460-804492

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.04.2021

Svěšeno:

27.05.2021

22. dubna 2021, 14:38 | Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1718253/21/3200-11460-804492, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.

 

 

 

Usnesení č. 22 z jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 12. 4. 2021

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.04.2021

Svěšeno:

20.05.2021

20. dubna 2021, 07:43

 

 

 

Oznámení o jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 12. 4. 2021

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.04.2021

Svěšeno:

13.04.2021

5. dubna 2021, 14:18

 

 

 

Usnesení č. 21 ze dne 22. 3. 2021

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.03.2021

Svěšeno:

16.04.2021

25. března 2021, 12:03

 

 

 

Oznámení záměru pronájmu nemovitého majetku - část pozemku p.č. 431/1 o celkové výměře 2,5 m2

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.03.2021

Svěšeno:

11.04.2021

24. března 2021, 17:09

 

 

 

Oznámení o jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 22. 3. 2021

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.03.2021

Svěšeno:

26.03.2021

15. března 2021, 10:02

 

 

 

Strana výpisu

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo