Archiv úřední desky

Oznámení o konání akce "Radovánky SRPŠ"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.06.2017

Svěšeno:

12.06.2017

31. května 2017, 09:52

 

 

 

Usnesení č. 22 z jednání zastupitelstva obce Písečná dne 22. 5. 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.05.2017

Svěšeno:

12.06.2017

25. května 2017, 13:49

 

 

 

Nařízení státní veterinární správy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.05.2017

Svěšeno:

12.06.2017

25. května 2017, 09:45 | Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji. Č.j. SVS/2017/063397-T

 

 

 

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.05.2017

Svěšeno:

08.06.2017

23. května 2017, 08:43

 

 

 

Oznámení o záměru prodeje nemovitého majetku

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.05.2017

Svěšeno:

08.06.2017

23. května 2017, 08:42

 

 

 

Oznámení o konání akce "Kácení máje a olympiáda spolků"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.05.2017

Svěšeno:

29.05.2017

18. května 2017, 09:47

 

 

 

Oznámení o jednání Zatupitelstva obce - 22. 5. 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.05.2017

Svěšeno:

25.05.2017

15. května 2017, 17:13

 

 

 

Návrh závěrečného účtu rozpočtu hospodaření Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.05.2017

Svěšeno:

27.05.2017

10. května 2017, 08:16

 

 

 

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.05.2017

Svěšeno:

28.05.2017

10. května 2017, 08:12

 

 

 

Územní rozhodnutí o umístění stavby - Chodník a inženýrské sítě obce Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.05.2017

Svěšeno:

20.05.2017

4. května 2017, 07:58

 

 

 

Strana výpisu

1 ...