Usnesení č. 10 z jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 7. 10. 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.10.2019

Svěšeno:

01.11.2019

18. října 2019, 15:46

Přílohy: