Usnesení č. 29 z jednání zastupitelstva obce Písečná konaného dne 14. 2. 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.02.2018

Svěšeno:

22.03.2018

20. února 2018, 15:08

Přílohy: