Usnesení č. 32 z jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 21. 5. 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.05.2018

Svěšeno:

24.06.2018

Přílohy: