Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

08.11.2018

Vyvěšeno do:

26.11.2018

8. listopadu 2018, 09:29

Přílohy:

 

 

 

Archiv úřední desky