Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.11.2018

Svěšeno:

26.11.2018

8. listopadu 2018, 09:29

Přílohy:

 

 

 

Archiv úřední desky

Smlouvy